Obchodní podmínky

Podmínky pro účast v kurzech:

 • Student je do kurzu skutečně prihlášen až po uhrazení kurzovného. Do té doby se jeho přihláška považuje za nezávaznou.
 • Kurzovné bude vráceno v případě, že dojde ke zrušení kurzu ze strany poskytovatele z důvodu nedostatečného počtu studentů potřebného k otevření kurzu.
 • Kurzovné bude vráceno v případě, že student nejpozději do 30ti dní od prvního absolvovaného kurzu v daném pololetí písemně požádal o ukončení kurzu a vrácení platby
 • Zasláním přihlášky nebo odevzdáním vyplněné přihlášky do kurzu student souhlasí s obchodními podmínkami.
 • Prázdniny a svátky jsou stanoveny vždy na jeden školní rok a jsou uvedeny na webových stránkách.  Tyto informace jsou pro studenta závazné a je povinen si je prostudovat. Není povinností jazykové školy na ně studenta písemně upozorňovat a neshodují se vždy s oficiálními státními prázdninami a svátky.
 • Pokud si student při individuální výuce přeje zrušit hodinu, musí tak učinit nejpozději 24 hodin před zahájením výuky. V kratším čase je třeba hodinu zaplatit celou.
 • V případě kurzů, kde je více jak jeden student,  hodina musí být vždy zaplacena celá, ať už je na hodině jeden nebo více studentů.
 • Náhradní hodina v dětských kurzech není poskytována.  
 • Účastník, který velmi výrazně narušuje výuku, může být z kurzu vyloučen bez náhrady.
 • Osobní údaje studenta budou použity pouze pro interní účely  jazykové školy.
 • Odesláním nebo odevzdáním vyplněné přihlášky student souhlasí se zasíláním emailů a případným použitím fotografií a videí z výuky a akcí na internetových stránkách školy a to i po dobu následujících tří let od ukončení studia ve škole.
 • Změna podmínek vyhrazena.
 • V případě anglických táborů je studentovi po zaslání závazné přihlášky, odeslána zálohová faktura na kurz. Zbývající část musí být zaplacena 1 měsíc před zahájením tábora.  30%  z kurzovného je nevratná záloha v případě odstoupení od účasti na táboře.