NA CO SE NEJČASTĚJI PTÁTE

Zde najdete nejčastější otázky našich klientů.
Pokud však nenajdete odpověď na svou otázku, tak nám napište.

Který ročník vaší jazykové školy je vhodný pro mé dítě?

Předškoláky zařazujeme do skupin podle věku, kdy respektujeme jejich emoční zralost. Prvňáčci a druháčci odpovídají 1. a 2.třídě základních škol. Do 3.-9.ročníku školy řadíme děti podle jazykových znalostí. Nejjednodušší cesta je přihlásit dítě do ročníku podle věku. V případě, že se ukáže, že jazykové znalosti dítěte jsou vyšší, bude dítě přeřazeno do vyššího ročníku.

Jak často mají děti výuku?

1xtýdně 90 minut

Zdá se mi vysoká cena kurzovného. Za co přesně platím?

Vaše děti si osvojí angličtinu přirozeným způsobem, upevňují svoje znalosti a zdokonalí svoje vyjadřovací schopnosti.

Kompenzujete nějak hodiny, když je dítě nemocné?

Je možné nahradit hodinu v jiném kurzu.

Kolik dětí je ve vaší běžné výukové skupině?

5-8 dětí

Proč by mělo dítě docházet na angličtinu do vaší jazykové školy, když má 3 hodiny angličtiny týdně ve škole?

Ve škole je ve třídě až 15 a více dětí. Učitel musí děti naučit teorii a nemá čas procvičovat. My jsme ideálním doplňkem školy. Převádíme teorii do praxe. Mluvíme a mluvíme. N

Proč se liší cena výuky realizovaná v kmenové ZŠ a na půdě House of English?

Výuka v HOE má větší časovou dotaci a bohatší anglické prostředí.

Jaká je kvalifikace vašich lektorů?

Všichni lektoři jsou kvalifikovaní lektoři s bohatými zkušenostmi s výukou dětí.

Podle jakých materiálů se děti učí? Je třeba něco speciálně dokupovat?

Ano. Nejmenší děti používají naše vlastní materiály. Děti od první třídy si dokupují učebnice.