Angličtina pro malé i velké pod jednou střechou v Hradci Králové

Angličtina pro školáky od  6 do 13 let v Hradci Králové

S námi se angličtina stane přirozenou součástí

každodenního života Vašeho dítěte 🙂

 


4.9. a 5.9..2018 - DEN otevřených dveří v HOE - 14:00-18:00

Přihlášky můžete zasílat i přes email !

Podívejte se na ukázku hodin angličtiny školáků v House of English - průřez 1.-7.ročník

Školáci se učí angličtinu naší originální metodikou

3-Direction-Method

Hravě a zábavně

Děti velmi rychle vnímají angličtinu skrze básničky, písničky, pohyb, divadlo a kreativní činnosti. Zapojujeme do výuky prožitky a pocity. Angličtina se stává zábavným prostředkem k získání nových informací i z jiných oblastí, které děti zajímají.

Rozumět, reagovat, komunikovat

Děti se naučí velmi brzy rozumět základním pojmům, pokynům, slovíčkům i celým větám. Jsou přirozeně vedeny ke vzájemné spolupráci a respektu. Učíme je, že mluvit s chybami není hřích, ale naopak přínos. Díky tomu si velmi rychle budují jistotu a sebevědomí nejen při komunikaci v angličtině.

Podle věku dítěte

Školáci jsou rozděleni do 7 skupin podle věku a jazykových znalostí. Hlavní výhodou je propojenost metodiky a návaznost na další ročníky. Všechny kurzy od 1.ročníku do 7.ročníku vedou ke Cambridgským zkouškám.

Jak to vypadá na lekci

Lekce trvá 90 minut. Polovinu lekce děti mají s rodilým mluvčím anglického jazyka a druhou polovinu s kvalifikovaným českým lektorem.

Zapojení rodičů

Spolupracujeme s rodiči, kteří díky našim návodům a materiálům, vytvářejí i doma dětem malé anglické chvilky. Tak si děti neustále zažívají angličtinu i v běžném životě.

Akce pro děti

Pravidelně pořádáme další akce nad rámec kurzu. Zábavné soboty s angličtinou, letní tábory, dramatický kroužek, možnost přípravy k mezinárodně uznávaným jazykovým zkouškám.

Díky této metodě děti používají jazyk prakticky, samy odhalují pravidla a principy fungování angličtiny, místo biflování jazykové teorie zpaměti.

Anička je v House of English moc spokojená. Líbí se jí, že je napřed ve škole a školu bere jako doučování. Líbí se jí i, že je ve škole v angličtině nejlepší. Určitě budeme pokračovat. V House of English skládala i Cambridge zkoušky pro děti.

Ing. Michaela Kopeckáfinanční asistentka

Výuka v House of English byla pro našeho syna skvělá volba. Tamní zkušení lektoři mu od útlého věku pomáhají rozvíjet ten nejcennější a nejužitečnější segment lidského vzdělání - jazykovou vybavenost. Díky, za Ondru (8 let)

Mgr. Šárka Morkesováfyzioterapeut

Dcery navštěvují House of English již sedmým rokem. Prošly jak prací ve skupině, tak individuálním lekcemi. Baví je způsob výuky - hravou formou, divadlem, soutěžema. Nejlepší je, že se na hodiny těší. Určitě budou pokračovat dál.

MUDr. Zuzana Polákoválékařka

Přihlaste své dítě do ročníku angličtiny podle jeho věku.

                        Vyberte si z nabídky níže

↓    ↓    ↓

1. ročník pro školáky 6-7 let

Pracujeme  s obrázkovými kartami, hrajeme si a soutěžíme, posloucháme písničky, aktivně zapojujeme  emoce a pohyb do ztvárnění  situací v angličtině.

2. ročník pro školáky 7-8 let

Posloucháme příběhy a písničky, začínáme psát, odpovídáme na otázky, využíváme interaktivních her, zapojujeme všechny smysly a pohybu do dialogů a příběhů.

3. ročník pro školáky 8-9 let

Rozvíjíme komunikativní dovednosti dětí, podporujeme přirozenou dětskou zvídavost, propojujeme pohybové aktivity, gesta a mimiku s jazykovými výrazy.

4. ročník pro školáky 9-10 let

Posloucháme příběhy a písničky, písniček,  začínáme psát, odpovídáme na otázky, interaktivní hry, zapojení všech smyslů a pohybu do dialogů a příběhů.

5. ročník pro školáky 10-11 let

Do výuky angličtiny zapojujeme i jiné předměty, tvoříme malé projekty a hrajeme krátké dramatické scénky. Prohlubujeme   zájem dětí  o angličtinu a postupně rozvíjíme jejich komunikační schopnosti. 

6. ročník pro školáky 11-12 let

Prohlubujeme zájem dětí o angličtinu, postupně rozvíjíme jejich komunikační schopnosti. Ujasňujeme si správné používání gramatických a lexikálních struktur v mluvené angličtině. Zvyšujeme sebevědomí a jistotu dětí při mluvení.

7. ročník pro školáky 12-13 let

 Angličtinu používáme jako komunikační prostředek pro získávání informací.  Děti přemýšlí v angličtině. Učí se prezentovat svoje myšlenky a projekty i na veřejnosti. Jsou schopné řešit situace na dovolených s rodiči v zahraničí.

Zahájení kurzu angličtiny pro školáky

ve školním roce 2018/2019 v House of English Hradec Králové

4.9. a 5.9.2018 - DEN otevřených dveří v HOE - 14:00-18:00

Přihlášky můžete zasílat přes email od 18.6.2018!

NOVÉ webové stránky od července 2018!

 

 Školáci a studenti - rozvrh a ceník

Naši stálí klienti naleznou detailní informace k rozvrhu a ceníku v členské sekci pro rodiče.


Výuka s kvalifikovaným lektorem angličtiny a rodilým mluvčím,  členská sekce pro rodiče a 70 hodin angličtiny za školní rok.  Získáte přehled o tom, co se děti učí a navíc si můžete v členské sekci stáhnout doplňkové materiály, které se probírají na hodinách angličtiny. V současnosti navštěvují House of English mé dvě dcery (10 a 14 let) a obě se na hodiny angličitny těší. Já jsem očekávala, že se budou v anglickém jazyce zlepšovat a budou tak i ve škole napřed, což se naplnilo. To, že jde z pohledu mých dcer o příjemně strávený čas s kvalitním vyučujícím, který podává látku zábavnou formou, je příjemný bonus. Proto mohu s klidným svědomím House of English doporučit.

JUDr. Kateřina Perthenováadvokátka

S jazykovou školou House of English jsem moc spokojená. Díky přístupu lektorů a vhodně zvoleným a zábavným učebnicím si děti opravdu zcela přirozenou a nenásilnou cestou osvojují novou gramatiku a slovní zásobu. Často ani nevědí, že se učí. Přínosem je určitě i zařazení do výuky hodin konverzace s rodilým mluvčím. Kladně hodnotím i vstřícnost a otevřenost školy, se kterou reaguje na podměty rodičů.

Ing. Petra Šolarováekonom

Moje tři dcery navštěvují House of English již 8 letl Především oceňuji profesionální a velmi zodpovědný přístup lektorů k výuce a zároveň milé chování vůči dětem. Nespornou výhodou je zpětná vazba od lektorů, především co bylo s dětmi probráno (členská sekce) i průběžné hodnocení. Skvělé jsou také zábavné soboty s angličtinou s různým zaměřením.

Ing. Petra Hrudkováekonom

Dcery navštěvují House of English již šestým rokem. Prošly jak prací ve skuině, tak individuálním lekcemi. Baví je způsob výuky - hravou formou, divadlem, soutěžemi. Nejlepší je, že se na hodiny těší a baví je. Určitě budeme pokračovat dál.

MUDr. Zuzana Polákoválékařka

Chodí Vaše dítě na jiný kurz angličtiny, přesto byste byli s námi rádi v kontaktu?

Chcete se zůčastnit  dětských akcích, které pořádáme?

Tak jednoduše zanechte Váš email. Zašleme Vám tipy na zajímavé akce pořádané naší jazykovkou House of English v Hradci Králové.

PŘIDEJTE SE K NÁM NA FACEBOOK

PODÍVEJTE SE NA YOUTUBE

Máte jakékoliv otázky ohledně kurzu pro ŠKOLÁKY? Rádi Vám na ně odpovíme 🙂

 

(+420) 777 314 220 nebo na info@house-of-english.cz